هسته اولیه بنتک در سال ۱۳۸۰ در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفت. موضوع اصلی شکل گیری این هسته یک پروژه دانشگاهی بود که بعدها منجر به ارسال اولین پیامک داخل ایران شد. در حال حاضر بنتک به عنوان شرکتی دانش بنیان و عضو پارک علم و فناوری شریف، با بیش از ۱۵۰ همکار متخصص در حال توسعه سامانه های نرم افزاری در ایران است.

کارشناس پشتیبانی فنی

تهران

Senior JAVA Developer

تهران

Senior Front-End Developer

تهران

قابلیت‌ها و جذابیت‌ها

ساعات کاری منعطف

بیمه تکمیلی

تسهیلات ورزشی

پارکینگ

نزدیکی به وسایل حمل و نقل

کتابخانه

دورکاری

جشن‌های تولد